Официален представител на Hörmann | Тел.: (02) 983 20 50 | Моб.: +359 886 132 000|contact@correct-doors.com
Ролетни врати и ролетни решетки

РОЛЕТНИ ВРАТИ И РОЛЕТНИ РЕШЕТКИ

Ролетни врати и ролетни решетки

Ролетни врати и ролетни решетки – рентабилни, стабилни и надеждни

Благодарение на гениално опростената си конструкция от само няколко компонента ролетните врати и ролетните решетки на Hörmann от алуминий и стомана са изключително рентабилни. Те се доказват непрекъснато при ежедневна експлоатация. Ролетните врати и решетки почти не заемат място над отвора на вратата. Те се намотават компактно зад щурца. Така не се губи ценна площ от халето встрани и в близост до тавана.

Високата степен на специализация в производството на ролетни врати и ролетни решетки Hörmann надхвърля значително обикновените стандарти. За нашия високо производителен екип реализирането на специални решения е ежедневие.

С компактната си конструкция, изискваща максимум 335 мм щурц, съответно монтажна дълбочина ролетната решетка RollMatic е особено подходяща за затваряне на малки магазини с ограничено място.

Понякога вратите допринасят значително за визията на търговските сгради. Също така те крият огромен потенциал за икономия на енергия – Информация относно амортизацията и допълнителното оборудване ще намерите в разработения от Hörmann компас за енергоспестяване.

Предимства на ролетните врати и ролетни решетки на Hörmann

Сигурно и доказано

Ръчното отваряне и затваряне на вратата се улеснява значително с техниката с разтегателни пружини. Ролетните врати / ролетните решетки SB и TGT с размери до 6000 × 4500 мм могат да бъдат придвижвани с минимално прилагане на сила. При ролетните врати / ролетните решетки с предлагано като опция автоматично задвижване техниката с разтегателни пружини защитава механиката на вратата и самото задвижване

Стандартно включено ограничение на силите при WA 300 R S4 / WA 300 AR S4

В комбинация с тези задвижвания ролетните врати / ролетните решетки SB и TGT впечатляват с голяма степен на безопасност при отваряне и затваряне.
Благодарение на стандартно включеното ограничение на силите в посока „отворена врата“ и посока „затворена врата“, при повечето варианти на платното и размери не е необходимо монтиране на защита на затварящия кант и защита от захващане, за да се изпълнят изискванията на DIN EN 12453. Освен това вратата изисква само минимална поддръжка, тъй като на платното не са монтирани сензори с износващ се спираловиден кабел.

Комплект оборудване S6 със задвижване с честотен преобразувател и управление

Подобрете работните си процеси и намалете загубите на топлина с предлагания като опция комплект оборудване S6, вкл. задвижване с честотен преобразувател за ролетната врата DD с платно Decotherm. Така вратата ще се отваря със скорост до 1,1 м/сек. – следователно почти толкова бързо, колкото и бързо движеща се врата Други предимства: Размерите за монтаж, както и разходите за придобиване и експлоатационните разходи са значително по-малки отколкото при бързо движеща се врата.
Благодарение на плавното задействане и плавното спиране вратата се движи особено щадящо въпреки скоростта – това облекчава механиката на вратата и удължава продължителността на използване на вратата. Светлинна решетка в направляващата релса гарантира необходимата степен на безопасност и освен това е надеждно защитена от износване и повреди.

Добре обмислена конструкция с приемна фуния и резета тип кука

Приемната фуния на ролетната врата DD редуцира ефективно износването на платното. Освен това, ако някога се наложи, можете да подмените лесно фунията. Също така нашите разработки често изпълняват няколко функции едновременно.
Резетата тип кука на окачването на ролетните врати например предпазват Вашата врата от повреди вследствие на силен вятър, като същевременно представляват и отлична защита от взлом, тъй като профилите не могат да се извадят лесно от водача.

Още за ролетните врати и ролетни решетки

Заяви оферта на +359 886 132 000 или contact@correct-doors.com

Контакти