Официален представител на Hörmann | Тел.: (02) 983 20 50 | Моб.: +359 886 132 000|contact@correct-doors.com
Захранващи станции

ЗАХРАНВАЩИ СТАНЦИИ

Захранващи станции

Публично достъпните места и терените за провеждане на мероприятия са зависими от захранването с електричество, вода, въздух под налягане и телефонна връзка. За тази цел ние Ви предлагаме два варианта, съгласувани с конкретните потребности: надземните и подземните захранващи станции Hörmann.

Надземни захранващи станции

Захранване при издигнат над земята корпус

При надземните захранващи станции корпусът за свързване на кабелите и маркучите е издигнат над земята за времето на ползването. Връзките за електричество, вода, сгъстен въздух или телефон се конфигурират и инсталират индивидуално.

  • Автоматично издигане чрез вграден газов амортисьор и ръчно спускане чрез натискане надолу
  • Заключване с брава на капака
  • Подходящи за приложение на закрито и на открито
Захранваща станция

Подземни захранващи станции

Захранване при затворен капак

При подземните захранващи станции капакът се отваря за свързване на кабелите и маркучите и след това се затваря за времето на ползването. Връзките за електричество, вода, сгъстен въздух или телефон се конфигурират и инсталират индивидуално.

  • Автоматично отваряне чрез вграден газов амортисьор и ръчно затваряне чрез натискане надолу
  • Ъгъл на отваряне 90°
  • Прокарване на кабелите в капака
  • Заключване с брава на капака
  • Подходящи за приложение на закрито и на открито

Предимства на товаро-разтоварителна техника на Hörmann

Заяви оферта на +359 886 132 000 или contact@correct-doors.com

Контакти