Официален представител на Hörmann | Тел.: (02) 983 20 50 | Моб.: +359 886 132 000|contact@correct-doors.com
Боларди

БОЛАРДИ

Боларди

Болардите са най-често прилаганата форма за контрол на достъпа – съвсем основателно, защото възможностите за приложение на боларди са разнообразни. Нашите боларди осигуряват гъвкаво и същевременно надеждно регулиране на достъпа и преминаването.

Чрез индивидуални концепции за управление, както и комбинация от различни модели боларди могат да се създадат решения, които да са съобразени точно с Вашите нужди. За да се гарантира голама стабилност, както и устойчивост на различни температури и атмосферни влияния, нашите боларди преминават през обстойни проверки на качеството и надеждността.

Нашите боларди се отличават с компактен и гъвкав монтаж и в аварийни ситуации могат да се издигнат в рамките на само 1,5 секунди, в зависимост от модела. Всички цилиндри на нашите боларди от серията Security Line и серията High Security Line изглеждат идентично. Комбинацията със също идентично изглеждащи подови плочи позволява отлично съвместяване на боларди от двете продуктови линии в рамките на един обект. Въз основа на идентичния външен вид на различните модели боларди и тяхната изискана визия те се вписват хармонично във вече съществуваща цялостна концепция без да влияят застрашително върху облика на града.

Нашата серия Security Line Ви предлага боларди за ежедневен контрол на достъпа например до частни паркинги, входове на бизнес имоти или пешеходни зони. Серията Security Line включва автоматични, полуавтоматични, подвижни и фиксирани боларди. Допълнително предлагаме и подсилени боларди с по-високо ниво на защита.

Серията High Security Line е правилният избор за обезопасяване най-вече на чувствителни области с максимални изисквания към сигурността. Тя предлага автоматични, подвижни и фиксирани боларди, които разполагат с международни сертификати по отношение на сигурността или удовлетворяват изискванията на такива. Следователно тези боларди впечатляват с максимална защита.

Нива на сигурност

Нивото на сигурност на даден болард се измерва посредством различни енергии при удар. Енергията, с която се удря дадено превозно средство, зависи от неговите тип, тегло и скорост. Енергията при удар е от решаващо значение за повредите и функционирането на боларда.

Енергия при удар с разрушаване

Стойността показва при каква скорост ударът от определен тип превозно средство може да бъде понесен от боларда. Ако например в боларда се удари превозно средство с тегло 1200 кг. и скорост 57 км/ч. (вж. графиката), могат да възникнат трайни повреди в механиката и конструкцията, така че болардът ще трябва да бъде подменен след удара. В повечето случаи преминаването се възпрепятства.

Енергия при удар без разрушаване

Стойността показва, че ударът на определен тип превозно средство с максимална скорост ще бъде понесен без повреди по механиката и конструкцията на боларда. Ако например в боларда се удари превозно средство с тегло 1200 кг. и скорост 25 км/ч., функционалността и надеждността на боларда ще продължат да са гарантирани.

Автоматични боларди

Автоматичните боларди имат предимството, че при нужда потъват в земята бързо и без физическа намеса и също толкова бързо могат да бъдат издигнати отново. Това позволява безпроблемно временно предоставяне на достъп на отделни леки автомобили, докато преминаването на всички останали се възпрепятства ефективно. Нашите автоматични боларди се предлагат в различни модели в зависимост от необходимата защита и честотата на използване.

Автоматични боларди от серия Security Line

  • Автоматични боларди с вградено електромеханично задвижване за средна честота на използване (около 100 движения дневно, общо 200 000 движения).
  • Автоматични боларди с вградено хидравлично задвижване за висока честота на използване (около 2 000 движения дневно, общо 3 000 000 движения).
  • Автоматични боларди с усилен материал на цилиндъра, по-голяма устойчивост и вградено хидравлично задвижване за голяма честота на използване (около 2 000 движения дневно, общо 3 000 000 движения).

Автоматични боларди от серия High Security Line

  • Автоматични боларди с вградено хидравлично задвижване за висока честота на използване (около 2 000 движения дневно, общо 3 000 000 движения).

Индивидуално конфигуриращи се концепции за управление гарантират съобразено с потребностите решение за контрол на достъпа. Така например можете да изберете управление, базирано на модела Master/Slave, т.е. автоматичен болард контролира няколко други автоматични боларда, които го следват. По този начин могат да се комбинират и управляват множество боларди в зависимост от ширината на преминаване. По-нататък е възможно управлението да се разшири с командни елементи (като например кодирани манипулатори) и/или други периферни устройства, например за индукционни намотки.

Полуавтоматични боларди

Нашите полуавтоматични боларди са подходящи за всички варианти на приложение, при които е налице ниска честота на използване (около 5 движения дневно, общо 3 000 000 движения).

Можете да използвате нашите полуавтоматични боларди например за резервиране на паркомясто на фирмения паркинг. Издигнатият болард възпрепятства заемането на паркомястото от друг шофьор. За сметка на това лицата, които имат право да паркират там, могат да използват паркомястото безпроблемно след ръчно спускане на боларда.

Нашите полуавтоматични боларди са оборудвани с газов амортисьор и следователно не се нуждаят от електрозахранване. Спускането на боларда става с ръчно натискане надолу, а вграденият газов амортисьор издига боларда автоматично след като последният бъде деблокиран.

Подвижни боларди

Нашите подвижни боларди са правилният избор, когато е налице много рядко използване на боларда (около 2 движения дневно).

Използвайте нашите боларди например за обезопасяване на области, които остават затворени през по-голямата част от деня, но в определен момент до тях трябва да има свободен достъп. Възможен вариант на приложение представляват например терените за провеждане на мероприятия, достъпът до които трябва да е освободен, съответно възпрепятстван в точно определени часове.

В случай че дадена ситуация наложи спонтанно премахване на боларда, например за преминаване на линейка, болардът от серията Security Line се демонтира с минимални усилия и без необходимост от инструменти.

Като опция бихте могли да изберете и подвижен болард с усилен цокъл от нашата серия High Security Line. Той се демонтира с помощта на специален инструмент.

Фиксирани боларди

Ако желаете да ограничите трайно достъпа до определени области, най-добре ще е да се спрете на нашите фиксирани боларди. Те са подходящи предимно за трайно затваряне на дадена област, например пешеходна зона, която трябва да бъде обезопасена срещу преминаване на леки автомобили и в която не се налага извършване на доставки. В случай на повреждане или в особени ситуации нашите фиксирани боларди с подова плоча се демонтират с лекота.

Нашите фиксирани боларди се предлагат в различни модели

В рамките на серията Security Line можете да изберете между фиксирани боларди с подова плоча, боларди с подов анкер или боларди с усилено фиксиране към земята.

Освен това в нашата серия High Security Line се предлагат фиксирани боларди с усилено бетонирано фиксиране към земята, които задоволяват и по-високи потребности от защита.

Други прегради за области с висока степен на сигурност

Роуд блокери за входове и изходи с ширина до 6 метра, прегради с шипове за ефективно възпрепятстване на преминаването в обратна посока: Информирайте се за останалите продукти от серията High Security Line при преградите за области с висока степен на сигурност

Предимства на болардите Hörmann

При болардите с вградено хидравлично задвижване всички функционални компоненти са компактно монтирани в модула на боларда. Вградената хидравлична система изисква минимални количества масло, което намалява значително риска за околната среда. Като опция се предлага също биологично разградимо масло, за 100{0a720bd6e7e995d4cb2cc9e847c0876f26dd62a9ad752e611353903d7450767f}-но изключване на рисковете за околната среда.

Друго предимство: С помощта на електрически / управляващ кабел управлението може да се монтира на разстояние до 80 метра от самия болард.

За да са възможни индивидуални комбинации от боларди от сериите Security и High Security Lineцилиндрите на всички боларди изглеждат идентично. Също така фиксирани, полуавтоматични и автоматични боларди могат да се комбинират перфектно помежду си благодарение на идентично изглеждащата подова плоча. Така се получава 100{0a720bd6e7e995d4cb2cc9e847c0876f26dd62a9ad752e611353903d7450767f} хармонична обща визия.
Свободният достъп не трябва да крие риск за безопасността. Посредством аварийната функция EFO (Emergency Fast Operation) спуснатите боларди се издигат много бързо в рамките на само около 1,5 секунди и гарантират бързо сигурността в аварийни ситуации.
Чрез модул за управление е възможно да се комбинират цялостни концепции за управление например с няколко боларда. В рамките на тези концепции могат да се конфигурират отношения между главни и подчинени боларди. Свързването на управлението става чрез удобни бързодействащи клеми. Те опростяват монтажа и улесняват техническата поддръжка на по-късен етап. По-нататък е възможно управлението да се разшири с командни елементи (като например кодирани манипулатори) и / или други периферни устройства, например за индукционни намотки.

Системите за контрол на достъпа могат да се обслужват комфортно и чрез
радиосистемата BiSecur.

Тази разработена от Hörmann екстремно сигурна заключваща технология BiSecur със стабилен обхват без смущения Ви предлага сигурността, че никой не може да копира Вашия радиосигнал. Тя е тествана и сертифицирана от експертите по сигурността към Рурския университет, Бохум.

Заяви оферта на +359 886 132 000 или contact@correct-doors.com

Контакти