Официален представител на Hörmann | Тел.: (02) 983 20 50 | Моб.: +359 886 132 000|contact@correct-doors.com
Прегради за области с висока степен на сигурност

Прегради за области с висока степен на сигурност

Прегради за области с висока степен на сигурност

Нашите прегради за области с висока степен на сигурност от серията Hörmann High Security Lineса точното решение за Вас, когато дадена област се нуждае от максимална сигурност и се налага да бъде защитена трайно или временно от неоторизиран достъп.

В зависимост от вида и размерите на обезопасяваната територия при Hörmann можете да избирате между боларди, прегради с шипове или роуд блокери и да комбинирате гъвкаво отделните продукти, както и да ги управлявате с индивидуални концепции за управление.

Предлаганата като опция аварийна функция EFO задейства нашите автоматични роуд блокери, боларди и прегради с шипове в рамките на 1,5 секунди.

Нива на сигурност

Нивото на сигурност на дадена преграда за области с висока степен на сигурност се измерва посредством различни енергии при удар. Енергията, с която се удря дадено превозно средство, зависи от неговите тип, тегло и скорост. Енергията при удар е от решаващо значение за повредите и функционирането.

Енергия при удар с разрушаване

Стойността показва при каква скорост ударът от определен тип превозно средство може да бъде понесен от преградата за области с висока степен на сигурност. Ако например в преградата за области с висока степен на сигурност се удари превозно средство с тегло 6800 кг. и скорост 87 км/ч. (вж. графиката), могат да възникнат трайни повреди в механиката и конструкцията, така че преградата за области с висока степен на сигурност ще трябва да бъде подменена след удара. Преминаването обаче се възпрепятства.

Енергия при удар без разрушаване

Стойността показва, че ударът на определен тип превозно средство с максимална скорост ще бъде понесен без повреди по механиката и конструкцията на преградата за области с висока степен на сигурност. Ако например в преградата за области с висока степен на сигурност се удари превозно средство с тегло 6800 кг. и скорост 52 км/ч., функционалността и надеждността на преградата ще продължат да са гарантирани.

Роуд блокери

Приложението на нашите роуд блокери се препоръчва, когато желаете да защитите входове и изходи с ширина до 6 метра посредством повишени мерки за сигурност.

В зависимост от ситуацията нашите роуд блокери могат да бъдат монтирани съосно в земята или алтернативно – върху завършената подова настилка без изкопни работи. При нормална експлоатация те са прибрани в една равнина със земята, а в аварийна ситуация се издигат бързо и задържат ефективно неоторизираните превозни средства.

Нашите роуд блокери с височина 500 или 1000 милиметра са сертифицирани съгласно или съответстват на Crashtest Rating PAS68. В съответствие с това роуд блокер 1000 издържа на приближаващ се към него с 80 км/ч. камион с тегло 7,5 тона.

Прегради с шипове

Нашите прегради с шипове M осигуряват контролирано преминаване в едната посока при ширина до 6 метра. Те възпрепятстват преминаването в обратна посока с помощта на шипове, които се забиват в гумите на превозното средство, така че то спира да се движи след няколко метра.

Този монтиращ се върху завършена настилка Tyre Killer е подходящ за ниска честота на използване.

За висока честота на използване е подходящ съосно монтирания в земята вариант Tyre Killer H. Тази преграда с шипове осигурява по-добра защита също и срещу по-големи превозни средства като например камиони.

Боларди за области с висока степен на сигурност

Нашите сертифицирани след краш тестове боларди от серията High Security Line се предлагат в автоматичен, подвижен или фиксиран вариант.

Повече информация за нашите боларди за области с висока степен на сигурност ще намерите в  Боларди.

Заяви оферта на +359 886 132 000 или contact@correct-doors.com

Контакти